Testa WebbGranska 1.0
bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Testa vår grammatikgranskare WebbGranska, version 1.1

Denna version av grammatikgranskaren har vi konstruerat i Grammatikgranskningsprojektet.
Granska är ett system som hjälper dig att hitta både felstavningar och grammatiska fel i texter. Systemet utvecklas kontinuerligt av Nadas språkteknologigrupp.

Egna granskningsregler i Granskas regelspråk:


Använd våra exempelmeningar som visar många olika typer av fel

...eller skriv enstaka meningar som ska granskas:


...eller ange URL till en text att granska:


Visa ordklasstaggar (felaktiga meningar) Visa ordklasstaggar (korrekta meningar)
Mata ut XML istället för granskningskopiaInget att granska