Nada

In English

Grim - installation

För att installera Grim behövs inte mer än två-tre musklick. Förutsättningen är att Java Runtime Environment (version 1.4 eller högre) från Sun Microsystems Inc. är installerat. Du kan hämta den senaste versionen här, Java Runtime Environment 1.4.2. Hämta och installera rätt version för ditt operativsystem. Du behöver inte hämta SDK, Software Development Kit, som är till för utvecklare utan endast den till storleken betydligt mindre JRE:n. Var uppmärksam på att det krävs att du är inloggad som administratör eller liknande för att installera Java.

Senaste nytt

2006-02-16 Grim verkar inte fungera som vanligt med JRE 1.5_02 och Windows XP. Jag har testat med 1.5_05 Mac OS X och det fungerar bra. Rapportera alla problem till mig <knutsson@nada.kth.se>.

Minimal plattform

Rekommenderad plattform

Det går inte att använda sig av Microsofts Java som medföljer Microsoft Internet Explorer eftersom Microsofts Java är en äldre version som inte är kompatibel med nyare och modernare Java från Sun.

Du kan testa att din Javatolk fungerar hos Sun.

Observera att användare med Mac OS X inte behöver installera JRE då stödet för Java Web Start är integrerat med operativsystemet som standard. En uppdatering till senaste version av Java kan dock vara nödvändigt med Mac OS X. Hjälp med detta kan du få hos tillverkaren Apple.Vi har stött på vissa problem med Java när man uppgraderar till version 10.3.9 av Mac OS X. Installera om säkerhetsuppdateringen Security update 2005-002 så fungerar Java och Grim igen. Det kan hända att Apple fixat detta problem efter att det här skrivs (050420).

Linux-användare kan få hjälp här hos Sun

Man kan alltid prova om andra program som använder Java Web Start fungerar om nu inte Grim gör det, också detta hos Sun.

Installationsexempel

Installationen i exemplet är genomförd på operativsystemet Microsoft Windows XP Professional men stegen är i stort sett identiska med installation under övriga operativsystem.

Steg 1

Klicka på knappen för att starta Grim eller här. Om Suns JRE är korrekt installerad och integrerad ihop med webbläsaren ska den automatiskt starta filen med programmet Java Web Start. Du behöver inte vara inloggad som administratör eller liknande för att installera Grim.

Tips

Om du säkert vet med dig att du installerat Java Runtime Environment men webbläsaren ändå frågar vad den ska göra med filen grim.jnlp kan du leta upp programmet javaws i underkatalogen jre/javaws/ i den katalog där du installerat JRE och starta filen med det.

Steg 2a

Steg 2b

Java Web Start hämtar och installerar programvaran på din dator. Du behöver inte specificera några sökvägar eftersom allt sker automatiskt. Filerna installeras under din hemkatalog i en speciell katalog avsedd för webbapplikationer skrivna i Java.

Steg 3

När hämtningen och installationen är slutförd visas en säkerhetsvarning som innebär att webbapplikationen vill få åtkomst till din dators systemresurser. Du måste klicka på alternativet Starta (eller Start om du har engelsk version av operativsystem) för att använda Grim. Applikationen måste få tillgång till din dator så att du bland annat kan öppna och spara filer samt kommunicera med servrarna på KTH Nada. Åtkomst till datorns systemresurser kräver de allra flesta program som redan finns på din dator samt de som du eventuellt vill installera.

Steg 4

Detta steg inträffar inte om operativsystemen Linux, Solaris eller FreeBSD används. På Mac OS X brukar frågan komma andra gången Grim används. Du får här välja om du vill integrera en ikon på skrivbordet som du kan starta Grim med fortsättningsvis. Självklart kan du använda din webbläsare och samma knapp till Grim om du så vill. Ny hämtning och installation kommer inte att genomföras såtillvida webbapplikationen inte är uppdaterad.

Steg 5

Webbapplikationen har startats på din dator och är färdig att användas.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 april 2006
Tekniskt stöd: <knutsson@nada.kth.se>