Nada

In English

Grim - en interaktiv miljö med fokus på det svenska språket

Grim är ett program som skall stödja inlärning av svenska. Grundtanken är att inläraren skall få möjlighet att dels få direkt återkoppling vad det gäller stavning och grammatik, dels att ge inläraren verktyg för att utforska sitt eget inlärarspråk och målspråket svenska.

Grim utvecklades inom projektet The use of language tools for writers in the context of learning Swedish as a second language som var ett samarbete mellan Nada på KTH och Institutionen för Data- och systemvetenskap på SU/KTH. Projektet leddes av Tessy Cerratto Pargman och finansierades under åren 2003-2005 av Vetenskapsrådet inom Utbildningsprogrammet. Mycket av den språkteknologi som finns i Grim utvecklades inom forskningsprojektet Integrated language tools for writing and document handling som leddes av Kerstin Severinson Eklundh under åren 1998-2000 inom ramen för Nuteks (Vinnovas) Språkteknologiprogram. Den språkteknologin vidareutvecklades och förädlades i projektet CrossCheck - svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Nada på KTH och Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. CrossCheck leddes av Viggo Kann och stöddes av Vinnova inom Språkteknologiprogrammet.

Vad krävs för att köra Grim?

Grim är en s.k. klient och innehåller främst en enklare ordbehandlingsmiljö med olika gränssnitt mot avancerade språkverktyg som körs på servrar på KTH Nada. Grim kräver därför Internet-koppling (helst snabb) eftersom textstycke för textstycke skickas till KTH Nada för olika språkliga analyser. Grim kräver också att SUNs Javatolk installeras på användarens dator. Verkar det krångligt? Vi menar att det inte är det. Vi vet dessutom att den 23 maj 2008 har ungefär 6000 användare installerat och kört Grim.

Installation av Grim

För mer information och hjälp om installationen av Grim, se installationssidan.

Några förslag på hur du kan använda Grim

Vi har börjat arbeta med ett dokument som ger några förslag på hur man kan använda Grim. Det är framförallt Ingrid Skeppstedt som har skrivit texten i detta dokument. Ingrid Skeppstedt arbetar på Nationellt centrum för svenska för sfi och svenska som andraspråk, Lärarhögskolan i Stockholm. Den 23 maj 2005 släppte vi en första version av denna handledning. Detta "projekt" drivs med ytterst små medel, men vi planerar att "släppa" en html-version senare under året. Vi kommer också att bygga ut handledningen. Om ni hittar några fel eller problem i handledningen så tar vi tacksamt emot era kommantarer. Skicka kommentarer till <knutsson@nada.kth.se>

Vad är Grim?

Grim är en interaktiv lärmiljö som fokuserar på det svenska språket. Grim är användbart för att skriva, revidera och experimentera med texter, men även läsning av texter kan förenklas med Grim. De språkverktyg som ingår i Grim är bland annat utvecklade av forskare i Språkteknologigruppen på KTH/Nada. För första gången finns nu de verktygen tillgängliga i samma system. Grim är också en utmärkt plattform för vidareutveckling av nya språkinriktade tekniker.

Språkgranskning med Granska

Grim har ett starkt stöd för att detektera olika grammatiska felkonstruktioner som till exempel stavfel och kongruensfel. Dessutom finns det stöd för att avgöra särskrivningsfel och ordföljdsfel. En ny teknik för att hitta sannolika fel i texter finns också i Grim. Användaren kan välja att visa feltyperna i godtyckliga färger med en färg som passar dennes behov bäst.

Syntaktisk analys

Grim har också verktyg för att analysera texten syntaktiskt. Användaren kan alltså till exempel välja att visa substantiv med grön bakgrund och verb med blå. Men Grim klarar även av att markera olika fraser såsom prepositionsfraser, nominalfraser (substantivfraser) och satser. Detta verktyg kan vara till stor nytta för bland annat andraspråksinlärare och framöver kommer djupare studier att genomföras inom detta område.

Ordböjning

Grim har ett unikt verktyg som låter användaren böja ett ord från en (under)ordklass till en annan.

Lexikonuppslagning i Lexin

För andraspråksinlärare finns ytterligare ett kraftfullt verktyg med Lexin. Lexin är ett lexikon som för närvarande översätter svenska ord till och från åtta olika språk och innefattar ca 30 000 ord. Lexin har också stöd för att kunna visa bilder för de mest grundläggande orden i det svenska språket.

Verktyg för att skapa lucktexter

I Grim finns det också möjligheter att söka och ersätta ord inom en viss ordklass. Med denna funktion kan man enkelt skapa s.k. lucktexter, t.ex. genom att ersätta alla adjektiv med tre understreck.

Textsammanfattaren SweSum

Till slut har även SweSum adderats till Grim. SweSum är en textsammanfattare för flertalet språk, däribland svenska. Långa texter kan vara svåra att överblicka och förstå, och då kan en sammanfattad text ge överblick över innehållet.

Grim i press och media

Grim har presenterats i radio och i ett flertal tidningar. Mer om detta finns här

^ Upp till forskning i språkteknik.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 januari 2010
Tekniskt stöd: <knutsson@nada.kth.se>